Utbildningar

Företagsanpassade utbildningar (direkt anpassad till er verksamhet) inom följande områden:

  • Klassning av explosionsfarliga områden
  • Krav på el-installationer och mekaniska installationer i ATEX områden