Revisionsbesiktning

Försäkringsbolagen bestämmer vilka försäkringsobjekts elanläggningar som skall revisionsbesiktigas. Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd övervakar för försäkringsbolagens räkning att besiktningarna genomförs.

Elektriska Nämnden (EN) utfärdar dessutom rekommendationer för vilka anläggningar som skall besiktigas, tar fram anvisningar för tidsintervall mellan besiktningar och hur de skall genomföras, auktoriserar besiktningsingenjörer m.m.

Vi utför revisionsbesiktningar på besiktningspliktiga elanläggningar enligt EN:s anvisningar. Dessutom utför vi frivilliga besiktningar efter önskemål direkt från olika anläggningsinnehavare samt efter krav från myndigheter.

Revisionsintyget kan användas som dokumentation på att periodisk (frivillig) tillsyn av elanläggningen genomförts.