Egenkontroller

Anläggningsinnehavarens (den som råder över el-anläggningen) ansvar enligt ELSÄK-FS 2008:3 är att försäkra sig om att el-anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

För att höja ert företags elsäkerhet erbjuder ZELEX er utbildning av intern personal (lekmän) som utför era egenkontroller. I utbildningen ingår dokumentation och kursmaterial.

Syftet med egenkontrollen är att reducera risken för el-bränder och el-olycksfall i er el-anläggningen d.v.s. den del som ert företag råder över.

Ett bra underhåll på er el-anläggningen minskar kostnader för besiktningstillfället och ökar framförallt brand och elsäkerheten och er driftsäkerheten.

Ring för pris eller offert.