Systemkontroll

Av Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd (EN) Auktoriserad Besiktningsingenjör

ELSÄKRA ERT FÖRETAG HOS OSS

Var rädd om ert företag och era anställda

Anlita en auktoriserad besiktningsingenjör för att ELSÄKRA ERT FÖRETAG Det finns för närvarande ca 190st av EN auktoriserade besiktningsingenjörer i Sverige En el-relaterad brand eller ett el-olycksfall kan få allvarliga konsekvenser för er, ert företag, era anställda. Av alla bränder på företag/industrier 2008 stod elektriskt relaterade bränder för 43% enligt statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

En revisionsbesiktning av er elanläggning har till syfte att reducera risken för brand- och el-olycksfall som kan uppkomma genom fel i er elanläggning.

Besiktningen utförs enligt elektriska nämndens anvisningar normalt vart tredje år, såvida ni inte önskar eller verksamheten kräver ett tätare intervall. Mer info finns på http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Elektriskanamnden.aspx

Ni som vill ha en frivillig eller redan har el-besiktning enligt Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd är välkomna att höra av er till oss för mer information och priser. Revisionsintyget som ni får efter utförd besiktningen och när alla anmärkningar är rättade är en Värdehandling och bör ingå i ert kvalitetssystem. Revisionsintyget kan ni uppvisa vid upphandlingar eller när myndigheter eller försäkringsbolag kräver det.

Våra övriga tjänster inom el-området är följande:

  • Rådgivning
  • Riskbedömningar
  • Utbildning (gäller även för lekmän som har hand om egenkontroller m.m.)
  • Termografering av er elanläggning
  • För er som hanterar brandfarlig vara eller brännbart damm så har ZELEX lång och gedigen erfarenhet inom ATEX området.

Benny Ziegler har varit ansvarig för ATEX området (14år) på sina tidigare arbetsplatser.

Är ni osäkra på vad som gäller för er avseende ATEX direktiven kontakta då ZELEX för mer information.