Vi utför följande tjänster

Explosionsfarliga områden (ATEX)

Enligt ATEX direktiven och följande föreskrifter SRVFS 2004:7 och AFS 2003:3 krävs att en bedömning utförs som visar om explosionsfarliga område kan uppstå vid hantering av brandfarliga ämnen. läs mer

Utbildningar

Företagsanpassade utbildningar läs mer

Revisionsbesiktning

Försäkringsbolagen bestämmer vilka försäkringsobjekts elanläggningar som skall revisionsbesiktigas. läs mer

Egenkontroller

Egenkontroll hjälper företaget att ta ansvar för elanläggningens underhåll mellan revisionsbesiktningarna. läs mer

Har du frågor eller undrar över något?
Kontakta Benny Ziegler på telefon 0761 009 244